Armering


VMS Group tilbyr armering av type Bst500C, B500B, B500NC, A500HW, B500BT, AIII som blir brukt for armering av betongvarer og stålbetong konstruksjoner i bygge- og anleggsvirksomhet, samt for produksjon av armeringstråd og båndstokk av stenger.

Det er mulig å utføre forskjellige typer av armerings bearbeiding - bøying, utretting, forlengelse. Vi bearbeider armering med diameter på 4-40mm.

 

 
 
 
 
 
← Back